Referencje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi

 

1

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny We Wrocławiu

 

 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

 

 

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

5

Szpital Uniwersytecki nr. 1 w Bydgoszczy

6

Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego

7

Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna

8

10

Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

11

EBRE Polska sp. z.o.o