Piątek 22.03.2019

Warsztaty praktyczne- Katowice

chirurgia – Petr Srenk – Interwencje chirurgiczne odcinek szyjny kręgosłupa
anestezjologia -Piotr Skrzypczak – Znieczulenie i monitoring w operacjach neurochirurgicznych
okulistyka– Marcin Lew – Badanie elektrofizjologiczne oczu u zwierząt oraz wstęp do gonioskopii

Wykłady Sesji Praktyków Vetoquinol -Hotel Stok Wisła godz. 18.00

18.00-18.45 Joanna Karaś -Tęcza – Wpuszczony w kanał czyli co się dzieje z kanałem słuchowym po podaniu leku.
19.00-19.45  Joanna Karaś -Tęcza  -Wybór Joanny czyli prawidłowy wybór antybiotyku-przypadki kliniczne.
20.00-21.30 kolacja
21.00 Turniej Kręgli

Sobota 23.03.2019

8.30- 8.55 otwarcie konferencji
9.00- 10.00  Andrzej Kruszewicz- Hipokryzja nasze relacje ze zwierzętami
10.15 11.45  Petr Srenk Kryteria wyboru i metody postępowania zachowawczego i operacyjnego w chorobach kręgosłupa
11.45-12.00 przerwa
12.00-13.30 Zdzisław Kiełbowicz-Współczesne metody diagnostyki i operacyjnego leczenia wybranych chorób kręgosłupa i rdzenia kręgowego u psów
13.30-14.30 obiad
14.30-16.00 Andrzej Pomianowski -Malformacja Chiariego i jamistość rdzenia kręgowego u psów
16.00 16.30 przerwa
16.30-18.30 Anna Łojszczyk-Szczepaniak- Radiografia i tomografia komputerowa w wybranych chorobach nabytych kręgosłupa
21.00 bankiet

Sesja równoległa (okulistyka) sobota Sala B

10.15 11.45 Marcin Lew -Elektrofizjologia widzenia. Podstawy badania ERG (FERG), PERG i VEP u zwierząt.
11.45-12.00  przerwa
12.00-13.45 Marcin Lew -Jaskra – od nauki do kliniki. Aktualne wymagania dotyczące gonioskopii w certyfikowanych badaniach chorób dziedzicznych oczu.
13.45-14.30 obiad
14.30-16.00  Marcin Wrzosek – Zaburzenia neurookulistyczne – najprostsze zasady rozwiązania problemu”
16.00-16.30  przerwa
16.30-18.30 Olga Kraszewska-Elektroretinografia w XXI wieku: wpływ nowej technologii na dostępność i znaczenie diagnostycznych testów siatkówki.

Niedziela 24.03.2019

9.00 -10.00 Piotr Skrzypczak ból w neurologii i neurochirurgii- obiektywna ocena i adekwatna reakcja
10.00-11.00 Janusz  Kocki -Medycyna regeneracyjna w neurologii
11.00-11.30 przerwa
11.30-12.30 Marcin Wrzosek – MRI nowe podejście do diagnostyki chorób rdzenia kręgowego
12.30-13.30 Marcin Wrzosek -Zaawansowane inwazyjne techniki diagnostyczne i lecznicze mózgowia – wybrane przypadki kliniczne